Jak fungují CYRRUS investiční certifikáty

Ve světě financí je mnoho druhů investičních certifikátů, které se liší svojí funkcionalitou. Pojďme si říct, jak fungují a v čem se liší.

Investiční certifikáty mají výhodu v tom, že umožňují oproti bankovním produktům nadstandardně zhodnotit finance, aniž byste se museli stát přeborníky na akciovém trhu a pravidelně obchodovat. Některé z nich jsou taktéž druhem investičního nástroje s kapitálovou ochranou. To znamená, že primárním účelem těchto produktů není spekulace s vysokým rizikem a potenciálně vysokým ziskem či ztrátou, ale ochrana vložených prostředků. Proto jsou vhodné především pro defensivnější investory. Výhodou těchto nástrojů je také to, že jsou transparentní, tedy mají jednoduchá a srozumitelná pravidla, dle kterých certifikát funguje (např. fixní výnos). Proto jsou velmi oblíbené u těch investorů, kteří nechtějí "obchodovat", ale pouze zhodnotit své finance na kapitálových trzích bez nutnosti věnovat se této činnosti denně.

V naprosté většině případů CYRRUS nabízí BARIÉROVÉ AKCIOVÉ DLUHOPISY

Ty jsou tvořeny vždy „na zakázku" ve spolupráci s renomovaným emitentem (např. PNB Paribas, ING Bank nebo Leonteq Securities). Prvním krokem procesu tvorby bariérového akciového dluhopisu je, že naše společnost v čele s analytiky vybere koš podkladových aktiv. Dále probíhá vyjednávání s emitentem s cílem zajistit takové parametry produktu, které na základě našich předpokladů vytvoří produkt s nejvyšší možnou pravděpodobností úspěchu. Proto také u naší společnosti najdete vždy pouze takové produkty, za kterými stojí racionální důvody a předpoklady. V minulosti jsme také nabízeli například GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY.

Zde se ale zaměřme na námi upřednostňovaný nástroj, bariérový akciový dluhopis, pro který používáme též název „bonusový certifikát". Například ve Švýcarsku je to velmi oblíbený strukturovaný produkt. Často je emitován na kombinaci několika podkladových aktiv, má bariéru evropského či amerického typu a případně i další možné funkcionality. Vhodnými podmínkami pro jeho emisi jsou vysoké úrokové sazby a vyšší volatilita podkladového aktiva. V případě akciových dluhopisů s více podkladovými aktivy je pro parametry produktu pozitivní nízká hodnota jejich korelace.

Výhodou bonusových certifikátů je to, že je vám vyplácen fixní výnos

Tento typ certifikátu umožňuje investorovi získat vždy fixní výnos, který odpovídá současné tržní situaci a bonitě emitenta. K datu splatnosti pak navíc získá investor nárok na splacení 100 % vloženého kapitálu za předpokladu, že cena žádné z akcií nepoklesne v případě evropské bariéry v den splatnosti, u americké bariéry kdykoliv během trvání investice, na nebo pod předem stanovenou úroveň. Výnosy jsou vypláceny v pravidelných intervalech a to nejčastěji půlročních nebo ročních.

Bariérový akciový dluhopis k datu splatnosti
garantovaný kupón 10 %, úroveň bariéry 70 % ceny podkladového aktiva k datu fixace.

Bariérový akciový dluhopis je investičním nástrojem pro defensivnější investory, zejména díky zařazení podmíněné ochrany kapitálu v případě, že se cena podkladového aktiva udrží nad úrovní bariéry dle emisních podmínek. Tento strukturovaný produkt je vhodný zejména při očekávané stagnaci nebo případné menší až střední korekci ceny podkladového aktiva.

Možné scénáře vývoje podkladového aktiva a výsledné stavy ke konci investičního období.

HIGHLOWCLOSE
Pozitivní scénář151.59100.00146.17
Neutrální scénář108.8792.09100.83
Negativní scénář101.3860.7278.90

V případě, že dojde k pozitivnímu vývoji ceny podkladového aktiva a bariéra nebyla proražena, získá investor celkovou výplatu 110,00 % investovaného kapitálu, tedy 100 % nominální hodnoty investice plus součet všech kuponových plateb ve výši 10 % nominální hodnoty investice. To představuje výnos 10,00 % za investiční období.

V případě, že dojde k neutrálnímu vývoji ceny podkladového aktiva a bariéra nebyla proražena, získá investor celkovou výplatu 110,00 % investovaného kapitálu, tedy 100 % nominální hodnoty investice plus součet všech kuponových plateb ve výši 10 % nominální hodnoty investice. To představuje opět výnos 10,00 % za investiční období.

V případě, že dojde k negativnímu vývoji ceny podkladového aktiva a bariéra je proražena, získá investor ke splatnosti výplatu proporcionální tomuto vývoji. V příkladu výše je konečná cena podkladového aktiva k datu splatnosti na úrovni 78,90 % ceny podkladového aktiva k datu fixace produktu. Po přičtení garantovaných kuponů získáme celkovou výplatu ve výši 88,90 % investovaného kapitálu a tedy ztrátu ve výši 21,10 %. Pokud by po proražení bariéry došlo k silné pozitivní korekci ceny podkladového aktiva až zpět k nebo dokonce nad úroveň fixované ceny (100 %), byla by konečná výplata opět maximálně 100 % nominální hodnoty investice plus součet všech kuponových plateb ve výši 10 % nominální hodnoty investice.