ZPĚT
lazy preload

16 % Software Performer USD certifikát tak nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výnosu ve výši 16 % p.a. při splnění výše popsaných podmínek. Kupón je vyplácen čtvrtletně ve výši 4 %. Bariéra pro jistinu i kupóny je nastavena na 60 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií.
Sledování Bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění, resp. v Rozhodný den pro výplatu kupónu.

Rozhodné dny pro autocall: 8.7.2015; 8.10.2015; 8.1.2016;
8.4.2016; 8.7.2016; 10.10.2016; 9.1.2017

 

 

 

2 roky

DOBA INVESTICE

132,00 %

VYPLACENO

NE

PRORAŽENÍ BARIÉRY

EmitentBNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
ISINXS1167461406
Období2 roky (15. 4. 2015 – 17. 4. 2017)
Datum emise15.4.2015
Emisní kurz100 USD
Upisovací obdobíod 1.4 0:00 do 8.4 0:00
Kapitálová ochranaOchrana kapitálu ve splatnosti platí pouze v případě, že žádné z podkladových aktiv neprorazilo v Den finálního ocenění bariéru
Bariéra60 % uzavíracího kurzu ze dne 8. 4. 2015
Počáteční hodnotaUzavírací cena akcií ze dne 8. 4. 2015
PozorováníPouze v Den finálního ocenění (10. 4. 2017)
Fixní kupón16 %* p.a., výplata kupónu čtvrtletně 4 %
MěnaUSD
ISINNázevPoslední kurzVzdálenost od bariéryBariéraStrike cena
US68389X1054 Oracle 44.11 USD -0,54 % 18.244 (41,36 %) 25.866 43.11
US98138H1014 Workday 82.52 USD -0,54 % 29.72 (36,02 %) 52.8 88
US81762P1021 ServiceNow 86.02 USD -0,20 % 37.516 (43,61 %) 48.504 80.84
US88076W1036 Teradata 30.29 USD 0,17 % 2.918 (9,63 %) 27.372 45.62
 • Oracle

  Je druhá největší softwarová firma na světě po společnosti Microsoft.
  Je to globální lídr ve správě databází a ve vývoji na to navazujících
  aplikací. Významnou roli v jejich hospodaření hraje také hardware
  – neboli servery, které jsou nedílnou součástí databázových systémů.
  Mezi jejich nejvýznamnější produkty patří také globálně rozšířený
  programovací jazyk Java. V roce 2014 Oracle investoval největší objem
  peněz mezi konkurenčními fi rmami do nákupu jiných fi rem zejména
  v oblasti cloud computingu a správy dat. Oracle si udržuje dlouhodobě
  vysoké ziskové marže, které se v posledních letech stále zvyšují.
  Například EBITDA marže 46,7 % a čistá zisková marže 29 % jsou
  mezi konkurenčními fi rmami zcela nadprůměrné. Mezi jejich největší
  zákazníky se řadí Hewlett-Packard, China Mobile či Verizon.

 • Workday

  Workday je jedno z největších technologických IPO v uplynulých
  3 letech. Na burzu šli v roce 2012 s tržní kapitalizací 9,5 miliardy
  dolarů. Společnost založená bývalým vedením softwarového giganta
  PeopleSoft, který v roce 2005 koupila fi rma Oracle, nabízí cloudové
  řešení fi remních aplikací. Mezi jejich produkty patří software na
  správu fi remních fi nancí, který umožňuje online sledování hospodaření
  společnosti, software na řízení lidského kapitálu nebo na správu
  a analýzu objemných dat. Společnost Workday vznikla v roce 2007
  a v posledních letech se stala jednou z vedoucích fi rem v oboru.
  Ač stále ztrátová, fi rma Workday roste tempem 68 % za rok a ztráty
  rychle umazává. Podle odhadů analytiků by se v roce 2017 měla
  společnost dostat do zisku.

 • ServiceNow

  Hlavní aktivitou této společnosti je poskytování cloudových řešení
  a také služeb v oblasti řízení firemních informačních technologií.
  Tzv. „cloud computing“, služba, kterou firma nabízí, umožňuje svým
  uživatelům přistupovat přes internetový prohlížeč k programům
  uloženým na serverech. Znamená to tedy, že je možné se k nim
  dostat prakticky odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k internetu.
  Řešení společnosti ServiceNow je navrhováno tak, aby sloužilo
  velkým podnikům z rychle se měnících průmyslových odvětví.
  Společnost byla ve 4. čtvrtletí nejrychleji rostoucí na americké burze
  obchodovanou cloudovou firmou. V roce 2014 rostly tržby tempem 60
  % a v roce 2015 už by se firma ServiceNow měla dostat do zisku jak
  provozního, tak i celkového.

 • Teradata

  Americká softwarová společnost Teradata se zabývá správou
  a analýzou dat pro korporátní klienty. Teradata je důležitým hráčem
  v oblasti „big data“. Tato oblast nabývá na významu s dynamicky
  rostoucím objemem dat, který by se podle fi rmy Cisco měl do roku
  2018 ztrojnásobit. Jejich hlavní produkt je systém na správu databází,
  který slouží fi rmám pro efektivní ukládání a analyzování obrovského
  množství dat. Teradata nabízí kromě správy a analýzy dat také analýzu
  textů a tabulek například z programů MS Offi ce. Jejich aplikace slouží
  například pro detailní analýzu trhu, konkrétních preferencí zákazníků,
  pro analýzu fi remních ukazatelů a statistik, úspěšnost marketingových
  kampaní apod. Mezi největší zákazníky patří společnosti GE, Bank
  of America, Citigroup nebo Wal-Mart. Tržby společnosti Teradata
  dosahují téměř 3 miliardy dolarů.

Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.