ZPĚT
lazy preload

9 % CYRRUS AKCIOVÝ DLUHOPIS: IT SECURITY nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve v ýši až 9 % p. a. v Základní měně. Kupón je v yplácen č tvrtletně ve v ýši 2,25 % v Základní měně. Bariéra je nastavena na 63,5 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v Den konečného ocenění, respektive v Rozhodný den pro výplatu kupónu. Nabízený certifikát je denominován (oceňován) v CZK, nicméně jeho Základní měnou je USD, investor tak jeho prostřednictvím plně participuje na vývoji kurzu měnového páru USD/CZK. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 18 měsíců, certifikát lze však prodat i p řed datem splatnosti.

1 rok, 6 měsíců

DOBA INVESTICE

113,50 %

VYPLACENO

NE

PRORAŽENÍ BARIÉRY

EmitentSG Issuer
ISINXS1653958246
Období18 měsíců (6. 10. 2017 - 5. 4. 2019)
Datum emise6.10.2017
Emisní kurz1,000 CZK
Upisovací obdobíod 1.9 0:00 do 27.9 16:00
Kapitálová ochranaDojde-li v Den konečného ocenění k dotčení nebo proražení Bariéry alespoň jednou z Podkladových akcií, investor participuje v Základní měně 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností. Pravidla pro výplatu kupónu tím nejsou dotčena. Více info
Bariéra63,5 % Počáteční hodnoty
Počáteční hodnotaZavírací cena akcií ze dne 27. 9. 2017
PozorováníPouze v Den konečného ocenění (29. 3. 2019)
Fixní kupón9 %* p. a. v Základní měně, výplata kupónu čtvrtletně
MěnaCZK
ISINNázevPoslední kurzVzdálenost od bariéryBariéraStrike cena
US40434L1052 Hewlett-Packard Co. 19.43 USD 2,21 % 10.00025 (51,47 %) 9.42975 14.85
US68389X1054 Oracle 53.02 USD -0,32 % 22.4384 (42,32 %) 30.5816 48.16
SG9999014823 Broadcom 301.1 USD 0,46 % 148.3317 (49,26 %) 152.7683 240.58
US8715031089 Symantec 22.98 USD 0,17 % 1.99325 (8,67 %) 20.98675 33.05
 • Hewlett-Packard Co.

  Jde o americkou korporaci poskytující komplexní hardwarové a softwarové řešení jak pro běžného spotřebitele, tak i pro podniky všech velikostí. Firma v nedávných letech prošla náročnou restrukturalizací, která již začíná nést své ovoce. Podle informační agentury Bloomberg by měl v následujících dvou letech růst čistý zisk HP o 7 % ročně až na 7 mld. USD. Lákavý výnosový potenciál nabízí též konsensuální cílová cena, která je stanovena na hodnotě 40,8 USD za akcii. To je 18 % nad současnou tržní cenou akcie. Hewlett-Packard se také může chlubit více než desetiletou historií nepřetržitého vyplácení dividend, které byly díky progresivní dividendové politice kontinuálně navyšovány. Ocenění akcií firmy se momentálně pohybuje na úrovni 10,8 násobku ročního čistého zisku, zatímco průměrem v odvětví je 17,8 násobek P/E. Znamená to, že akcie společnosti Hewlett-Packard jsou v porovnání se sektorem stále příznivě oceněny.

 • Oracle

  Je druhá největší softwarová firma na světě po společnosti Microsoft.
  Je to globální lídr ve správě databází a ve vývoji na to navazujících
  aplikací. Významnou roli v jejich hospodaření hraje také hardware
  – neboli servery, které jsou nedílnou součástí databázových systémů.
  Mezi jejich nejvýznamnější produkty patří také globálně rozšířený
  programovací jazyk Java. V roce 2014 Oracle investoval největší objem
  peněz mezi konkurenčními fi rmami do nákupu jiných fi rem zejména
  v oblasti cloud computingu a správy dat. Oracle si udržuje dlouhodobě
  vysoké ziskové marže, které se v posledních letech stále zvyšují.
  Například EBITDA marže 46,7 % a čistá zisková marže 29 % jsou
  mezi konkurenčními fi rmami zcela nadprůměrné. Mezi jejich největší
  zákazníky se řadí Hewlett-Packard, China Mobile či Verizon.

 • Broadcom

  Společnost Broadcom Limited je výrobce polovodičů a mikročipů.
  Původní název byl Avago Technologies, ale po akvizici společnosti
  Broadcom Corporation v roce 2016 se přejmenovali na Broadcom Ltd.
  Jejich business se člení do čtyř oblastí: bezdrátová infrastruktura,
  bezdrátová komunikace, úschova dat a ostatní. Sídlo společnosti
  je v Singapuru a po celém světě firma zaměstnává kolem 10 tisíc
  zaměstnanců. Fúzí z roku 2016 by měly skokově narůst tržby
  v letošním roce o 90 % na 13,2 miliard dolarů a o dalších 22 % příští
  rok. Přitom ještě v roce 2013 byly tržby „jen“ 2,5 miliardy dolarů.
  Synergie z této transakce by měly vést ke skokovému růstu čisté
  marže o 10 procentních bodů na přibližně 35 %. 94 % analytiků podle
  průzkumu agentury Bloomberg doporučuje titul k nákupu.

 • Symantec

  Symantec je třetí největší ryze IT bezpečnostní společností na světě s tržbami přes 5 miliard dolarů. Zaměření společnosti je v této oblasti široké a inklinuje více k firemnímu a vládnímu IT zabezpečení (59 %) v porovnání s koncovými uživateli (41 %). Hlavní nabízené služby jsou ochrana, správa a kontrola IT rizik. Poslední kvartální výsledky ukázaly na solidní tržní poptávku zejména vlivem četných hackerských útoků. Růst tržeb i provozní marže překonaly odhady a pozitivní byla také rychlá implementace nedávných akvizic firem Blue Coat a LifeLock. Akcie společnosti má prostor 9,5 % do cílových cen.

Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.