ZPĚT
lazy preload

20 % LADDER CERTIFIKÁT – ŠVÝCARSKÁ KVALITA má velmi atraktivní výnosový profil. Certifikát nabízí potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 20 % p. a. v Základní měně. Kupón závisející na výkonnosti Podkladových akcií bude vyplacen při splatnosti produktu. Zároveň certifikát poskytuje 90% garanci investovaného kapitálu v Základní měně. Nabízený certifikát je denominován (oceňován) v CZK, nicméně jeho Základní měnou je USD, investor tak participuje i na vývoji měnového páru USD/CZK. Doba splatnosti certifikátu je stanovena na 24 měsíců, certifikát však lze prodat i před datem splatnosti.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Bariéra v grafech umístěných níže znázorňuje podmíněnou hodnotu pro výplatu kupónu, která je stanovena na 95 % počáteční hodnoty podkladové akcie s nejnižší výkonností.

Aktualizace 31.5.2019: Ke dni 9.4.2019 došlo k odštěpení firmy Alcon z mateřské firmy Novartis. Akcie Novartis byla nahrazena minikošem akcií Novartis a Alcon, konkrétně 1 akcie Novartis a 0,2 akcie Alcon. Strike hodnota tohoto minikoše, která je důležitá pro stanovení finální hodnoty certifikátu, je shodná s původní strike hodnotou akcie Novartis.

29.5.2018

Datum vydání

zbývá 2 dnů

Doba do splatnosti

NE

Proražení bariéry

Zjistěte kolik prostředků investovaných do certifikátu již bylo vyplaceno a kdy budou vyplaceny další.

Jedná se o tržní cenu úpisu (Velmi zjednodušeně řečeno je to cena, za niž lze certifikát prodat).

1 455.230 CZK

Poslední kurz

Znázorňuje reálné zhodnocení peněz pro držitele certifikátu v daném okamžiku. Je vypočítána jako Poslední kurz (prodejní cena) + zisk z doposud vyplacených fixních kupónů.

1 455.230 CZK

Poslední hodnota
(kurz + zisky z kupónů)

Data jsou modelově vypočítána pro jeden kus nakoupeného certifikátu, jehož kupní cena byla 1000 CZK.

Zobrazované kurzy jsou posledními dostupnými uzavíracími kurzy z konce obchodního dne. Nejedná se o kurzy v reálném čase a jsou pouze informativní.

EmitentLeonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISINCH0416715875
Období24 měsíců (29. 5. 2018 – 6. 7. 2020)
Datum emise29.5.2018
Emisní kurz1,000 CZK
Upisovací obdobíod 1.6.2018 0:00 do 29.6.2018 0:00
Kapitálová ochrana90 % kapitálové garance v Základní měně
BariéraNení
Počáteční hodnotaZavírací cena akcií ze dne 29. 6. 2018
PozorováníPouze v Den finálního ocenění (29. 6. 2020)
Fixní kupónNení; podmíněný kupón až 20 % p. a.* dle výkonnosti Podkladových aktiv
MěnaCZK
ISINNázevPoslední kurzVzdálenost od bariéryBariéraStrike cena
CH0038863350 Nestlé 105.76 CHF 0,48 % 32.705 (30,92 %) 73.055 76.9
CH0012005267 Novartis 83.04 CHF 0,28 % 11.524 (13,88 %) 71.516 75.28
CH0012032048 Roche 332.9 CHF 0,03 % 123.3775 (37,06 %) 209.5225 220.55
CH0011075394 Zurich Insurance 340 CHF 1,71 % 60.605 (17,83 %) 279.395 294.1
 • Nestlé

  Nestlé je největším světovým výrobcem potravin a nápojů, kromě toho působí i v oblasti péče o zdraví. Mezi značky společnosti patří například KitKat, Nesquick, L´Oreal či Nescafé. Provoz společnosti je rozdělen do sedmi divizí, přičemž největší částí se na jejích výnosech podílí prodej nápojů, konkrétně jde o 22 %. Následuje prodej umělé výživy a zdravotních doplňků, který generuje 17 % celkových výnosů. Dále následují divize mléčných produktů, hotových jídel či produktů určených pro domácí zvířata. V současné době firma mění svou dosavadní strategii, kdy se soustředila převážně na prodej hotových jídel a snaží se více proniknout na trh s nápoji. Za tímto účelem se firma Nestlé rozhodla více spolupracovat se Starbucks, přičemž nově bude švýcarský gigant prodávat i produkty tohoto řetězce kaváren.

 • Novartis

  Společnost se zaměřuje na vývoj léků proti různým onkologickým, imunologickým či dermatologickým onemocněním. Mezi nejvýznamnější léky firmy rozhodně patří přípravek Diovan určený k boji s vysokým krevním tlakem či lék proti leukémii Glivec. Společnost působí ve 180 zemích po celém světě, přičemž největším jednotlivým trhem jsou Spojené státy americké, kde Novartis generuje zhruba třetinu svých celkových výnosů. Následuje Japonsko, Německo a Francie. Není roku, kdy by Novartis neoznámil přelomový průlom ve svém výzkumu, na němž se spolupodílí více než šest tisíc špičkových vědců. V současnosti firma pracuje na zhruba 140 lécích, které mají šanci dospět až do závěrečné fáze testování, po níž by mělo následovat uvedení na komerční trh.

 • Roche

  Švýcarská společnost Roche se řadí do čela světových farmaceutických firem, které se zaměřují na vývoj nových léků. Právě ve vývoji má firma jednu z nejlepších pozicí mezi konkurencí. Roche je druhou největší ryze farmaceutickou společností na světě a má největší podíl na trhu onkologických léčiv. Velmi aktivní je tato společnost také ve výzkumu a vývoji léků proti infekčním onemocněním či onemocněním centrálního nervového systému. Na špičce se Roche drží i díky neustálým investicím do vývoje nových léků, přičemž jen za loňský rok na toto úsilí vynaložila firma přes 10 miliard švýcarských franků. V letošním roce by se měly výnosy skupiny Roche navýšit již sedmým rokem v řadě a to na rekordních 55 mld. CHF. Čistý zisk by měl dosáhnout také rekordní úrovně, a sice 11,6 mld. CHF.

 • Zurich Insurance

  Jedná se o jednu z nejstarších pojišťoven na světě, která byla založena už v roce 1872. V současnosti působí Zurich Insurance ve zhruba 210 zemích celého světa a patří mezi největší poskytovatele životního i neživotního pojištění se zaměřením zejména na trhy Severní Ameriky a Evropy. Hlavní strategie současného managementu se opírá o zjednodušení organizační struktury společnosti tak, aby si i nadále zachovala svou flexibilitu a inovační potenciál. Dalším zdrojem růstu by měla být expanze na rychle rostoucích trzích Jižní Ameriky či jihovýchodní Asie. V loňském roce dosáhla společnost na výnosech astronomických 62 mld. CHF, což znamenalo jeden z historicky nejlepších výsledků Zurich Insurance.

Výrazné poklesy nebo vzestupy mohou být způsobeny chybou při importu dat. Správnost zobrazených informací si můžete ověřit u svého makléře.